Kamu ve Özel Sektöre Uygulama Yazılım Projeleri Geliştirme ve Data Center kurulumu gibi birçok  Bilişim alanında Ankara 'da faaliyet gösteren Firmamızın merkezi Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Beytepe'de bulunmaktadır.

Ankara Bilgi Teknolojileri, yenilikçi yaklaşımlarla ve yeni teknolojinin olanaklarını kullanarak müşterileri için yeni değerler oluşturma misyonu doğrultusunda hareket eder.

Ankara Bilgi Teknolojileri,  günümüzün yoğun rekabet  koşullarında zorlu bir değişim süreci yaşayan kuruluşlara, değişim sürecinin en güçlü stratejik destek aracı olan bilişim sistemlerinin etkin kullanılmasını sağlayacak çözüm ve hizmeti sunar.

Ankara Bilgi Teknolojileri, sürekli gelişen teknolojilerin birbirleri ile içi içe geçmiş uygulama alanlarında, kurumların, bilgi teknolojisi yol haritasını kolaylaştıran, elde edilen kazanımları artıran ve yenilikçi, yaklaşımlarla yeni değerler üreten güvenilir bir iş ortağı olmayı hedefler. Sunulan her iyi hizmetin başarı olarak geri döneceğine inanan Ankara Bilgi Teknolojileri, önceliklerini müşterilerinin ve toplumun yararını gözeterek saptar ve detaylı bir şekilde projelendirerek uygulamasını geliştirir.

Ankara Bilgi Teknolojileri, kurumsal bilgi sistemleri stratejilerinin belirlenmesinden doğru mimarilerle yapılandırılmasına, omurga uygulamalarla güçlendirilmesine, sürekli değişimin gerektirdiği yeni teknoloji çözümlerinin geçmiş yatırımlarla entegrasyonuna, sistemlerin optimum çalışmasına ortam hazırlayan operasyonel desteğe kadar uzanan geniş bir alanda uygulama geliştirme, teknik destek, data center kurulumu, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.

Ankara Bilgi Teknolojileri, geliştirdiği Elektronik Döküman Yönetimi, Dava Döküman Yönetimi, ERP(Kurumsal Kaynak Planlama) vb. operasyonel sistemler, portaller, kiosklar, kurumsal güvenlik altyapıları vb. uygulama yazılım proje/sistem çözümlerini çalıştığı kurumlara yeni iş modeli uygulamakla kurumu e-iş süreçlerine taşımaktadır.